Середа, 30.09.2020, 04:36
Г у т я н с ь к а   з а г а л ь н о о с в і т н я   ш к о л а   І - ІІІ   с т у п е н і в
Б о г о д у х і в с ь к о ї   р а й о н н о ї   р а д и   Х а р к і в с ь к о ї   о б л а с т і

вул. Первухінська, 39 смт Гути Богодухівського району Харківської області, 62131
тел. (05758) 61-2-90               e-mail: b-gut@ukr.net

Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 142
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 

Статут учнівської організації «Шкільне містечко»

Гутянської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів

І. Вступ

Правління учнівського самоврядування від імені учнів школи, із висловленням суверенної волі учнів, задля забезпечення прав і свобод людини — учня та гідних умов його життя, піклування про зміцнення учнівського самоврядування в школі, із прагненням розвинути та зміцнити демократію в суспільстві, з усвідомленням відповідальності перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім і майбутнім поколінням учнів, приймає цей статут — основний закон учнівського самоврядування шкільного об’єднання «Шкільне містечко» Гутянської ЗОШ І–ІІІ ступенів.

ІІ. Загальні положення

2.1. Учнівська організація «Шкільне містечко» — добровільне об’єднання учнів 1–11­х класів, утворене для вироблення навичок самоврядування, вміння працювати на засадах самостійності, ініціативності, відповідальності, партнерства, гласності, демократизму.

2.2. Учнівська організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про громадські організації».

2.3. Символом дитячої організації «Шкільне містечко» є герб школи.

2.4. Інформаційними органами діяльності учнівського самоврядування є шкільна  газета «Шкільний дзвінок» й інформаційний стенд «Шкільне самоврядування».

2.5. Девізом дитячої організації «Шкільне містечко» є слова:

Дивись, не забудь,

людиною будь!

2.6. Заповіді діяльності організації:

- будь людиною, бо ти серед людей;

- будь людиною, бо ти продовжуєш рід людський;

- будь людиною, бо ти представник цивілізації планети Земля;

- будь людиною, бо вона найсильніша та найслабша, зобов’язана захистити інших;

- будь людиною, бо ти кровинка батька та неньки, бабусі та дідуся, роду людського;

- будь людиною, бо нею тебе хоче бачити ненька Україна;

- будь людиною, бо ти не володар природи, а її друг.

2.7. Закони діяльності організації:

- єдність слова та діла;

- честь і совість;

- дружба та товариськість;

- турбота та милосердя;

- повага до національних традицій;

- розвиток власних здібностей і талантів.

2.8. Основні напрями діяльності «Шкільного містечка»:

-«Моя країна — Україна, а рідний край — маленька батьківщина» (громадянське виховання);

- «Моє здоров’я — багатство Батьківщини» (здоровий спосіб життя);

- «Тому роду не буде переводу, в якому всі мають згоду» (родинне виховання);

- «Добрі слова лічимо на мільйони, це для нас основа із основ» (моральне виховання);

- «Мої таланти — тобі, рідна земле!» (виховання творчих здібностей учнів);

- «До природи не неси шкоди» (екологічне виховання);

- «Всі діти на планеті — друзі» (виховання толерантності, поваги до інших народів).

- «Знай свої права, виконуй свої обов’язки» (превентивне виховання).

2.9. Мета діяльності учнівської організації «Шкільне містечко»: забезпечення активної соціальної позиції учнів та опанування організаторських умінь, усебічний розвиток, самовдосконалення, самореалізація виховання особистості на благо собі,своїм ровесникам, школі, своїй родині, малій батьківщині, народові України.

2.10. Завдання діяльності організації «Шкільне містечко»:

- формувати почуття відповідальності

-свідомого ставлення кожного для вирішення важливих справ шкільного життя;

- сприяти реалізації інтересів, можливостей учнів;

- забезпечити захист прав та інтересів учнів на підставі виконання правил і статуту школи;

- об’єднати дітей з метою проведення заходів, спрямованих на добро та корисні справи;

- виховувати любов до Батьківщини, національну самосвідомість, шанобливе ставлення до батьків;

- виховувати повагу до старших і турботу про молодших;

- виховувати прагнення жити в мирі та дружбі з дітьми інших народів;

- виховувати працелюбність, доброту, чесність, взаємодопомогу та самодисципліну;

 -виховувати дбайливе ставлення до природи;

- забезпечити виконання учнями своїх обов’язків.

ІІІ. Права й обов’язки

3.1. Члени «Шкільного містечка» мають право:

- бути рівними у своїй гідності та правах;

- обирати та бути обраними до органів учнівського самоврядування;

- брати участь у діяльності організації, ініціювати будь­які форми цієї діяльності;

- вносити на розгляд ради командирів, адміністрації школи будь­які пропозиції щодо діяльності організації, брати участь у їх обговоренні;

- відвідувати засідання мерії містечка;

- захищати свою позицію під час вирішення будь­яких питань діяльності організації;

- на недоторканність особистості кожного і ніщо не має загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність;

- на вільний розвиток особистості кожного учня, якщо при цьому не порушено прав і свобод інших людей;

- обирати гуртки, секції на свій вибір;

- гарантовано знати свої права й обов’язки;

- перебувати як у ролі виконавця, так і в ролі організатора, набувати навичок організації інших учнів і самоорганізації.

3.2. Члени «Шкільного містечка» зобов’язані:

- старанно виконувати свої обов’язки;

 -постійно брати участь у роботі організації;

- вести здоровий спосіб життя;

- постійно працювати над самовдосконаленням, бути взірцем дисциплінованості;

- бути чесними, правдивими, сумлінно вчитися;

-- дотримувати норм і правил поведінки в школі, статуту школи та законів учнівського самоврядування.

3.3. Члени мерії Шкільного містечка мають право:

- брати участь у роботі всіх напрямів дитячого самоврядування;

 -представляти інтереси учнів;

- співпрацювати з педагогічним колективом, радою школи, батьківським комітетом;

- проводити засідання, співпрацювати з учителями­консультантами, приймати рішення та виконувати їх;

- дбати про дисципліну та порядок у школі;

- давати доручення членам дитячої організації, контролювати їх виконання.

3.4. Члени мерії зобов’язані:

- захищати інтереси учнів;

- організовувати роботу комісій у класному колективі;

- координувати та контролювати діяльність комісій;

- забезпечувати життєдіяльність учнівського самоврядування школи;

- організовувати підготовку та проведення загальношкільних заходів, спрямованих на розвиток особистості як суб’єкта життя;

- забезпечувати представництво шкільного учнівського самоврядування;

- бути прикладом у навчанні та праці.

ІV. Структура учнівського самоврядування

4.1. Вищим органом учнівського самоврядування є загальношкільні збори школи, які проходять

два рази на рік. Збори школи вирішують важливі справи шкільного життя.

4.2. Положення про мерію Шкільного містечка.

4.2.1. Виконавчим органом самоврядування є мерія, яку обирають на засадах вільного та рівноправного висування кандидатів кожним класним колективом із числа учнів, які мають неабиякі організаторські здібності, можуть згуртувати товаришів на справу, обрані більшістю за їхньою згодою.

4.2.2. Мерія має активно сприяти згуртованості колективу школи, формуванню в учнів свідомого та відповідального ставлення до своїх прав і обов’язків, зазначених у статутах школи й учнівського самоврядування.

4.2.3. До мерії також входять голови органів самоврядування  5–11­х класів.

4.2.4. Основні завдання та зміст роботи мерії у співпраці з учителями­консультантами, адміністрацією та батьківським комітетом:

- сприяти розвитку в школярів активної життєвої позиції;

- виховувати національну свідомість;

- розвивати в учнів їхні здібності та творчі ініціативи, допомагати їх самореалізації у пізнавальній, навчальній і громадській діяльності.

4.2.5. мерія спрямовує діяльність центрів учнівського самоврядування у класах.

4.2.6. мерія підбиває підсумки роботи учнівського самоврядування класів за рік.

4.2.7. мерія керує відділами та службами учнівського самоврядування.

4.2.8. мерія координує роботу класних колективів, доводить до них конкретні завдання діяльності.

4.2.10. Мерія тісно співпрацює з класними колективами та класоводами 1–4­х класів через начальників служби «Турбота», залучає їх до господарсько­трудової діяльності, змістовного до­

звілля, організовує з ними культурно­масову роботу, залучає до участі в загальношкільних заходах, надає посильну допомогу класоводам.

4.2.11. Організація роботи мерії: із числа своїх членів мерія обирає мера;

- головою мерії може бути учень 5–11­х класів, здатний керувати собою, колективом, який чітко розуміє мету своїх вчинків, уміє розв’язувати проблеми, прогнозувати наслідки прийнятих рішень, має творчий підхід до організації учнів, може залучити учнів до роботи, досягти єдності в колективі, об’єднати учнів для виконання спільної справи;

-мерія проводить засідання один раз на місяць та оперативки один раз на тиждень;

- гласність роботи мерії, оперативність доведення її рішень до учнів школи забезпечують регулярною інформацією  на загальношкільних лінійках, робочій газеті «Шкільний дзвінок» й інформаційному стенді «Учнівське самоврядування».

4.2.12. Зв’язок ради з учнівськими колективами здійснюють через старост класів, які організовують діяльність учнів щодо виконання рішень мерії.

4.2.13. Педагогічний колектив, рада школи, адміністрація школи всебічно сприяють роботі мерії.

4.2.14. мерія співпрацює з громадськими організаціями й установами, які небайдужі до питання учнівського самоврядування та намагаються всебічно його розвивати.

4.3. Самоврядування в класних колективах. Роль класних зборів

4.3.1. Керівні функції учнівського самоврядування в класних колективах виконують класні збори, які проходять один раз на місяць.

4.3.2. Класні збори — колективний орган самоврядування в класі. Його мета — розвиток учнівського самоврядування, згуртування учнівського колективу, вироблення в школярів організаторських досвіду і навичок, формування громадської думки класу.

4.3.3. Основне завдання класних зборів —обговорення та вирішення питань життєдіяльності класного колективу.

4.3.4. Всі члени класного колективу зобов’язані підпорядковуватись рішенню зборів, прийнятих більшістю голосів, виконувати доручення зборів, а також звітувати перед зборами, якщо це потрібно.

4.3.5. Кожен член класного колективу має право виступати на зборах, вносити питання на обговорення, відстоювати свою точку зору до прийняття зборами рішення.

4.3.6. Класні збори обирають старосту класу, членів комісій учнівського самоврядування, рекомендують кандидатури до складу мерії, заслуховують звіти про виконання доручень, інформацію старости  про рішення мерії, підсумки участі школярів у справах класу, обговорюють поведінку в справах класу, поведінку учнів за семестр, питання організації та проведення чергування по класу, виконання школярами правил для учнів.

4.3.7. На зборах розглядають одне­два питання. Тривалість зборів, як правило, не більше 30 хвилин.

4.3.8. Відповідає за підготовку та проведення зборів староста класу. Про свою роботу з підготовки та проведення зборів староста звітує перед класним керівником.

4.3.9. Порядок дня зборів (із урахуванням позачергових) вивішують у класному куточку за 2–3 дні до дня їх проведення.

4.3.10. Рішення зборів заносять до протоколу, його ведення доручають секретареві, якого обирають на початку навчального року. Він також відповідає за ведення в класному куточку змін­

ної рубрики «Класні збори вирішили», куди наступного дня після зборів вміщують інформацію про їх рішення.

4.3.11. Наприкінці кожних зборів заслуховують інформацію старости про виконання попередніх зборів.

4.4. Старости класних колективів. Актив класу.

4.4.1. Старости класних колективів виконують функції керування, окреслюють перспективи діяльності колективу, спрямовують роботу окремих учнів, організовують контроль, чергування в класі, оцінюють результати діяльності, співпрацюють із класними керівниками, сприяють організації життя класного колективу.

4.4.2. На класних зборах із урахуванням нахилів і побажань учнів обирають актив класу, який разом із класним керівником бере участь у плануванні виховної роботи, розподіляє доручення поміж членами активу.

4.4.3. Актив класу протягом року періодично та частково змінюють.

V. Класний керівник у системі учнівського самоврядування

5.1. Класний керівник є організатором, допомагає учням щодо становлення та розвитку самостійності органів класного самоврядування.

5.2. Організовує систему чергування в класі.

5.3. Широко використовує педагогіку співпраці.

5.4. Організовує систему навчання активу класу.

5.5. Контролює гласність у роботі.

5.6. Свою роботу ґрунтує на принципах довіри, із урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

5.7. Не нав’язує власних рішень стосовно мети та завдань.

5.8. Залучає всіх членів колективу до обговорення спільної справи.

5.9. Не приймає рішення без обговорення з вихованцями всіх проблем.

5.10. Створює письмові інструктажі та положення, які закріплюють права й обов’язки черго­

вих, старост, членів учнівського активу.

5.11. Постійно підтримує позитивні духовно­моральні відносини в колективі.

5.12. Забезпечує простір для ініціативи, творчості, самодіяльності учнів на всіх етапах — від пошуку корисних справ та їх реалізації до підбиття підсумків.

5.13. Ураховує інтереси класного колективу.

5.14. Навчає організаторської майстерності, роз’яснює кожному важливість спільної справи.

5.15. Дотримує черговості щодо розподілу доручень.

5.16. Аналізує результати та засоби, якими їх буде досягнуто.

5.17. Визначає особистий внесок кожного учня у спільну справу.

5.18. Виявляє інтереси та здібності учнів (для визначення сфери їхньої діяльності).

5.19. Спільно з учнями окреслює цілі, завдання та шляхи їх розв’язання, аналізує досягнуте.

VІ. Відділи та служби учнівського самоврядування

6.1. У зв’язку зі специфікою умов життєдіяльності школи, особливостями структури виховної системи, напрямами роботи, традиціями, створено відділи та служби:

-науки і праці;

-внутрішніх справ

 інформаційний;

дозвілля;

-громадського життя;

-служби «Турбота» та «Милосердя».

6.2. Начальників відділів та служб обирають на засіданні мерії із учнів, здатних впливати на інших завдяки енергійності, вимогливості, умінню привертати до себе інших.

6.3. Форми діяльності відділів та служб визначають

на засіданні мерії.

VІІ. Основні функції діяльності відділів та служб учнівського самоврядування

7.1. Відділ науки і праці:

- здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;

- організовує консультаційну допомогу з предметів;

- сприяє участі в проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;

- контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників;

- контролює пропуски уроків;

- організовує конкурси ерудитів;

- організовує роботу груп консультантів із предметів для тих, хто має низький рівень навчальних досягнень;

- збирає та систематизує матеріали — інформацію про стан успішності в кожному класі;

- контролює підготовку учнів до уроків (наявність зошитів, щоденників, виконання домашніх завдань);

- бере участь у підготовці та проведенні бесід у класах;

7.2. Відділ дозвілля:

- сприяє роботі спортивних секцій;

- здійснює контроль за відвідуванням уроків фізкультури;

- пропагує здоровий спосіб життя;

- залучає учнів і батьків до спортивно-масової та фізкультурно­оздоровчої роботи;

-проводить спортивні ігри на перервах і після уроків;

- організовує загальношкільні спортивно­оздоровчі заходи;

 -організовує заняття з профілактики дорожнього травматизму;

- залучає до участі в акції «Увага! Діти на дорозі!»;

- активно сприяє вихованню в дітей обережного поводження з вогнем, проведення фестивалю ДЮП

- організовує дозвілля учнів;

- організовує змістовний відпочинок учнів у позаурочний час, залучає до проведення вечорів відпочинку;

- розвиває творчі здібності школярів, залучає до роботи в гуртках, секціях;

- залучає дітей до народної творчості, національної культури;

 -залучає якнайбільше учнів до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля, художньої самодіяльності;

- координує діяльність із сільським клубом, сільською бібліотекою, здійснює спільні виховні заходи;

- залучає батьківський актив до участі у виховних заходах;

- здійснює пошукову роботу, збирання народознавчого матеріалу, вивчає традиції та звичаї українського народу;

- добирає матеріали для написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів, зустрічей;

- розвиває творчу співпрацю учителів та учнів, створює добрі взаємини школи, дітей і батьків, налагоджує тісні відносини з громадськими організаціями;

- розподіляє між класами й учнями доручення з підготовки до заходів.

7.4. Інформаційний центр:

- забезпечує гласність у діяльності органів учнівського самоврядування;

- розвиває в дітей вміння збирати інформацію, обговорювати теми рубрик і матеріалів шкільних газет;

- сприяє підвищенню інтересу дітей до життя школи;

- інформує учнів, батьків, учителів про всі події, які відбуваються в школі, класі через звіти на інформаційних лінійках тощо;

- збирає та систематизує матеріали звітів учнів чергового класу;

- оформляє та заповнює колонки шкільної газети «Шкільний дзвоник» й інформаційного стенду «Учнівське самоврядування»;

- збирає й обробляє дані, надає інформацію щодо подальшої діяльності органів учнівського самоврядування;

- організовує конкурси стінних газет,бюлетенів, плакатів, класних куточків.

7.5.Відділ науки і праці:

- організовує чергування по школі.

- здійснює профорієнтаційну роботу в школі, виховує інтерес і повагу до майбутньої професії;

- дбає про збереження шкільного майна;

 - організовує проведення трудових операцій, десантів;

- виховує культуру читання та бережливе ставлення до книги, підручника;

- пропагує книгу, сприяє виробленню потреб до систематичного читання,

- навичок самостійного вибору книг для читання та знаходження їх у бібліотеці за допомогою книжкових виставок і рекомендованих списків;

- проводить бесіди, рейди­перевірки щодо збереження підручників у класах;

- організовує роботу книжкових лікарень, проводить бесіди про бережливе ставлення до книги;

- проводить книжкові місячники, тижні,

- бібліотечні години;

- виховує свідоме ставлення до виконання громадських доручень, свідомої дисципліни, бережливе ставлення до державного та власного майна;

- згідно з пам’яткою для чергових (у класі, школі) стежить за дотриманням учнями належної дисципліни, правил співжиття молодших і старших школярів, поведінкою учнів під час перерв, у їдальні, на вулиці;

-проводить дні ввічливості, культури та чистоти;

-готує інформацію на загальношкільні лінійки;

- перевіряє санітарний стан у класах, школі;

- щоденно звітує черговому учителю про результати чергування в школі;

- формує екологічну культуру;

- контролює озеленення класних кімнат і коридорів школи;

- проводить акції «Посади дерево», «Чисте довкілля», «Зелений патруль» тощо;

- проводить конкурси на кращий зелений куточок класу;

- організовує трудові десанти з благоустрою шкільної території та сільських вулиць;

- бере участь у поточному ремонті школи;

- контролює генеральне прибирання класів, щоденне прибирання класів;

- контролює санітарний стан у школі, класах, дотримання гігієнічного режиму в їдальні, особисту гігієну учнів (наявність рушничка та стаканчика).

7.6. Відділ внутрішніх справ

- веде облік відвідування;

- контролює зовнішній вигляд учнів;

- сприяє вихованню свідомої дисципліни та культури поведінки учнів у школі й за її межами, виконання всіма школя рами правил для учнів, статуту школи, єдиних педагогічних вимог;

- проводить індивідуальні бесіди з дітьми, схильними до правопорушень;

 -проводить бесіди з дітьми (індивідуальні та групові роботи) з питань організації здорового способу життя;

- здійснює з учнями зразкової поведінки заходи, спрямовані на залучення підлітків, схильних до правопорушень, до роботи в органах учнівського самоврядування;

- веде облік дітей, схильних до правопорушень, проводить з ними профілактичні бесіди;

- здійснює ранню діагностику з метою виявлення дітей, схильних до правопорушень;

- збирає інформацію на засідання мерії, ради профілактики з питань правової освіти та виховання;

- контролює дотримання дисципліни учнями в позаурочний час;

- організовує чергування по школі;

- організовує чергування учнів під час проведення свят, масових заходів, вечорів;

 -проводить рейди­перевірки щодо дотримання учнями правил поведінки в школі, громадських місцях у позаурочний час, вихідні, святкові, канікулярні дні;

- організовує правову освіту (вивчення правил для учнів, статуту школи, документів про освіту, про учнівське самоврядування, адміністративного та кримінального кодексів, інших правових документів), проводить зустрічі з правоохоронцями

- здійснює контроль за порядком у шкільній їдальні;

- використовує заходи виховного впливу для порушників дисципліни;

- призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку;

- співпрацює з радою школи.

VIIІ.

Роль учителів­консультантів у системі учнівського самоврядування

8.1. Допомога органам самоврядування підготувати обґрунтовану перспективу розвитку діяльності в позашкільний час.

8.2. Консультаці начальників відділів та служб учнівського самоврядування з окремих теоретичних і практичних питань життєдіяльності учнів.

8.3. Залучення школярів до самоврядної діяльності та надання їм необхідної допомоги.

8.4. Пояснення учням їхніх обов’язків, надання кваліфікованої тактовної допомоги щодо розробляння, підготовки та проведення запланованих заходів.

8.5. Допомога в організації системи чергування по школі.

IX. Кінцеві положення

9.1. Статут набирає чинності з дня його прийняття.

9.2. Статут є дійсним, доки відповідає сучасній структурі школи.

9.3. Статут затверджують мер Шкільного ммістечка» і директор школи.

Форма входу
Пошук
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Друзі сайту
Годинник
asher studio© 2020Сайт управляється системою uCoz