Вівторок, 21.05.2019, 00:07
Г у т я н с ь к а   з а г а л ь н о о с в і т н я   ш к о л а   І - ІІІ   с т у п е н і в
Б о г о д у х і в с ь к о ї   р а й о н н о ї   р а д и   Х а р к і в с ь к о ї   о б л а с т і

вул. Первухінська, 39 смт Гути Богодухівського району Харківської області, 62131
тел. (05758) 61-2-90               e-mail: b-gut@ukr.net

Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 80
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Звіт директора Гутянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області

Близнюк Наталі Анатоліївни у 2017/2018 навчальному році

Методична робота в школі будується відповідно до чинних вимог як творчий процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої колективної, групової та індивідуальної діяльності учителів, для забезпечення освітнього процесу, якісного виконання навчальних планів і програм, впровадження Державних стандартів освіти. Головна мета здійснення методичної роботи – це зростання педагогічної майстерності, майстерності колективу загалом і кожного зокрема. Найважливіші принципи, на основі яких здійснювалась методична робота – зв'язок з життям, актуальність, науковість, наступність, творчий характер, пошук пріоритетних проблем і напрямів підвищення кваліфікації та форм роботи з учителями.

У 2017/2018 навчальному році методична робота в Гутянській школі була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», основних положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженої Указом президента України від 25 червня 2013 року №344/2013, Галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013 року №1176, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України; державних, регіональних та районних програм у галузі освіти, створення умов для їх функціонування, комп’ютеризації  та інформатизації навчального процесу, поглиблення змісту та покращення якості освіти, створення належних сучасних умов для навчання, виховання та розвитку творчих здібностей учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників.

У 2017/2018 році педагогічний колектив працював над єдиною науково-методичною проблемою школи «Формування індивідуальної освітньої траєкторії учня в умовах школи особистісного розвитку та самореалізації з метою створення соціально-адаптивної та конкурентоспроможної моделі випускника». Робота над проблемою була спланована на 5 років та включала її поетапну реалізацію. Питання ефективності роботи по реалізації науково-методичної проблеми розглядаються на засіданнях шкільних методичних об'єднань та педагогічних нарадах.

Для формування методичної культури педагогічного працівника протягом року проведено наради «Новітні форми і методи навчання, що сприяють успіху всіх учнів», «Саморозвиток та навчання протягом життя».

Вчителі школи брали активну участь в роботі районних семінарів, вчитель англійської мови Комишанька Ю.М. провела для вчителів району практичне заняття «Використання інтерактивного онлайн-ресурсу Plickers для полегшення зворотного зв'язку з класом» та стала учасником педагогічного семінару «Молодіжний  розвиток та підвищення громадянської відповідальності» у м.Київ, організованого «Корпусом миру США в Україні».

Крім цього адміністрація школи веде переговори по залученню з нового навчального року на безоплатній основі американського волонтера, який би впродовж 2 років надавав професійну допомогу в реалізації проектів по розвитку громадської відповідальності та для розвитку комунікативних здібностей школярів

Протягом року в школі діяли шкільні методичні об'єднання:

-вчителів мови і літератури (керівник Комишанська Ю.М.);

-вчителів математики та інформатики (керівник Малиш Н.Г.);

- вчителів природничого циклу та історії (керівник Шутка Є.В.);

-вчителів початкових класів (керівник Кісіль І.П.);

-вчителів предметів художньо-естетичного циклу (керівник Клочко Г.М.);

- класних керівників (керівник Дем'яненко Л.П.).

Керівникам методичних об'єднань було проведено протягом року ряд засідань, які оформлені протокольно, на них розглядались актуальні питання методики викладання навчальних предметів та виховної роботи з учнями, новинки методичної літератури, розглянуто для схвалення на педагогічній раді варіанти білетів для ДПА в 4-му та 9-му класах, інструктивні листи та інші документи органів освіти.

З року в рік виникає проблема співпраці дошкільного закладу та початкової школи. Тому на засідання методичного об'єднання  вчителів початкових класів необхідно запрошувати вихователів дитячого закладу, де ділитися досвідом роботи, а також виявляти на перспективу рівень інтелектуального розвитку, крім цього, це буде перший крок до виявлення здібних та обдарованих діток, що дасть змогу продовжити роботу з ними в шкільний період.

           Одним із ключових напрямків роботи - чітке дотримання термінів проходження курсів підвищення кваліфікації вчителями та контроль термінів атестації. В цьому навчальному році вчителі –  Шутка Є.В.,Любчич О.В., Шестопалова Ю.В., Малиш Н.Г., Вакуленко В.М., Огієвич А.П.,Гарбуз М.В., Кондратенко О.В. пройшли фахові курси  при ХАНО. Шутка Є.В.  підвищила кваліфікацію з предмету «Основи здоров'я»  в  інституті післядипломної освіти при Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна.  Горденко С.М., Гуцал В.І. пройшли спецкурси по організації інклюзивного навчання. Складено та погоджено педагогічною радою графік  проходження курсів на 2018-2019 навчальний рік.

           Кожний учитель має право на підвищення своєї кваліфікаційної категорії. Тому результати атестації показали, що вчителі: Кісіль І.П., Любчич Н.М., Церковна Г.Ю., Комишанська Ю.М. відповідають займаним посадам та раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», Кісіль І.П. та Комишанська Ю.М. підтвердили педагогічне звання «старший учитель», а Церковній Г.Ю. встановили педагогічне звання «старший учитель». Свої вміння і навички вчителі продемонстрували під час проведення відкритих уроків та позакласних заходів.

           В 2017/2018 навчальному році відкрито інклюзивний (3) клас, де навчається одна дитина з особливими освітніми потребами. ЮНЕСКО визначає інклюзивне навчання як «процес звернення і відповіді на різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних заходах і житті громади, та зменшення виключення в освіті та навчальному процесі».

        Тобто це такий спосіб отримання освіти, коли учні  з особливими освітніми потребами навчаються в загальному освітньому середовищі за місцем свого проживання, – і це є альтернативою інтернатній системі, за якою вони утримуються та навчаються окремо від інших дітей, або домашньому та індивідуальному навчанню.

         Двоє учнів школи: Сидорчук Оля – 9 клас  та Гайдаров Арсен – 4 клас були забезпечені індивідуальним навчання, відповідно до медичних довідок.

          Наявність веб-сайту школи на сьогодні є обов'язковою умовою успішної діяльності. Актуальність веб-сайту обумовлюється можливістю оперативно розміщувати офіційну інформацію щодо діяльності закладу освіти. Для учасників навчально-виховного процесу веб-сайт — це можливість швидко отримати необхідні методичні та навчальні матеріали, інформацію про освітній заклад (установу), а також широке поле для обміну досвідом, ідеями. Протягом 2017/2018 навчального року відповідальною за формування інформації на сайті школи була Коляда Т.А., яка весь час працювала над основними критеріями: змістовністю, технологічністю та значимістю. Створення і підтримка сайту є предметом діяльності команди школи, тому не можна перекласти всю відповідальність лише на одну людину. Всі події, що відбуваються в навчальному закладі повинні вчасно надавати відповідальному.  Сайт - це не окремий специфічний вид діяльності, він поєднує в собі процес збору, обробки, оформлення, публікації інформації з процесом інтерактивної комунікації і в той же час презентує актуальний результат діяльності школи.

         Здійснивши моніторинг показників рівня навчальних досягнень учнів  по класах, проаналізувавши результати освітнього процесу, порівнюючи їх з показниками 2017-2018 навчального року, можна зробити висновок про інтерес дітей до знань, про ефективність різних форм і методів навчання, про зв’язок і результативність його при тісній співпраці з батьками.

          На жаль, моніторинг показав, що показники не покращились, а в 9-му та 11-му класах погіршились.       

        Не завжди дають позитивний результат нові форми і методи роботи на уроці, в деяких випадках вони просто не приживаються, а тому кожний вчитель повинен зважено підходити до них, враховуючи рівень інтелектуального розвитку. Завжди необхідно не залишати поза увагою діток, які потребують уваги учителя на уроці, це стосується в першу чергу початкову ланку, де –формується - інтерес до знань. Постає питання про доцільність впровадження нових форм і методів. А, можливо, раніше перевірені дадуть кращий результат!? Не так важливо, якими формами та методами буде здійснюватись подача та контроль знань, головне, щоб був  кінцевий результат, який забезпечив би  розуміння, вміння використати здобуте в житті. Ось над цим повинен працювати вчитель, звичайно, за основу  ж брати особистісно-зорієнтований підхід.

        За рішенням педагогічної ради від 23 травня №5 похвальними листами за високі досягнення у навчанні нагороджено 10 учнів школи – 19%, що на 2% більше, ніж в минулому році. Є діти, які з деяких предметів мають початковий рівень – це Рудь С. – 8 клас, Калашніков К. – 7 клас, Буть В. – 9 клас, Линник К. – 11 клас. Вони потребують особливої уваги в наступному навчальному році для позитивних змін.

В цьому році залишилась поза увагою ХХIV обласна виставка-презентація педагогічних ідей та технологій, жодна робота не була представлена на конкурс.

На всеукраїнський конкурс «Учитель року-2018» в номінаціях «Українська мова та література» та «Фізична культура»  теж не було подано заявок від вчителів школи для популяризації педагогічних здобутків.

Недоліком у роботі з обдарованою молоддю, залученням її до науково-дослідницької та експериментальної роботи є відсутність діяльності учнів школи у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких учнів-членів Малої академії наук України.

Простеживши динаміку результативності участі в районному етапі предметних олімпіад за 3 роки, можна сказати, що результати покращились з кількісних на якісні – вперше є 3 перших місця (з трудового навчання, з економіки, з англійської мови).

            На фестивалі ораторського мистецтва ім.Т.Г.Шевченка за темою «Стежинок у світі є багато, та лиш одна веде крізь усе житя: із безтурботного дитинства в майбуття», що традиційно проводиться восени кожного року учениця 11 класу Ольховська Анастасія (керівник Кондратенко О.В.) посіла І місце і гідно представила школу на обласному змаганні.

На XVIII Міжнародному конкурсі з української мови ім.П.Яцика учень 3 класу Казьмін Іван (вчитель Горденко С.М.) та учениця 4 класу Герасименко Єлизавета (вчитель Кісіль І.П.) посіли ІІІ місця, а на VIII Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді імені Тараса Шевченка з 7 учнів  школи – 6 отримали призові місця, а учениця 10 класу Любчич Ліза (вчитель Кондратенко О.В.) посіла І місце.

На виконання районної Програми військово-патротичного виховання молоді та участі населення у заходах оборонної роботи на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням XVсесії VII скликання Богодухівської районної ради від 23.12.2016 року №354-VII команда «Соколята» у  Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патротичній грі «Сокіл» («Джура») посіла 7 місце з 9 команд району, найгірші результати з таких змагань, як «Відун», «Рейд похід», «Туристична смуга перешкод» (керівники Гарбуз М.В., Любчич О.В., Шутка Є.В.).

У  ІІ етапі Всеукраїнських змагань з футболу «Шкіряний мяч» сезону 2017-2018 року серед загальноосвітніх навчальних закладів учні 2007 року народження під керівництвом вчителя фізичної культури Огієвича А.П. посіли І місце і достойно представили школу на обласних змаганнях, що відбувалися у м.Золочів.

З метою пропаганди здорового способу життя у м.Богодухів пройшли змагання з настільного тенісу «Спорт протягом життя» і за результатами учень 11 класу Терещенко Артем ввійшов у збірну команду загальноосвітніх закладів району, яка посіла І місце у змаганнях, що відбувались у м.Валки на базі ліцею ім. О.Масельського та  IV місце на обласних змаганнях.

У районних змаганнях з баскетболу 3*3 серед команд юнаків та дівчат загальноосвітніх навчальних закладів (Шкільна Баскетбольна Ліга України 3*3) команда юнаків посіла І місце (керівник Гарбуз М.В.)

На районних змаганнях  зі стрільби з пневматичної гвинтівки команда школи посіла І місце  та І місце в особистому заліку(керівник Гарбуз М.В.).

У районних змаганнях з баскетболу серед команд закладів загальної середньої освіти команда дівчат посіла ІІ місце, а команда юнаків ІІІ місце (керівник Гарбуз М.В.).

До дня рідної мови було проведено змагання у формі квесту «Мовно-літературний вояж», який підготували учителі української мови та літератури Демяненко Л.П., Тютюнник Л.Г., Кондратенко О.В., вчитель англійської мови Комишанська Ю.М., а також допомагали Рагуліна О.М. та Бікір Н.І.. Переможці були нагороджені грамотами, медалями та солокими призами.

Не зовсім традиційно в цьому році було проведено свято Букваря (керівник Кісіль І.П.) у формі квесту «Допоможи Букварику», який пройшов з залученням батьків першокласників.

Протягом року постійно проводилась профорієнтаційна робота зі школярами: учні 8-9 класів нашої школи побували на Дні відкритих дверей у Богодухівському аграрному ліцеї  та отримали незабутні враження, відвідали тринадцяту міжнародну спеціалізовану виставку «Освіта Слобожанщини та навчання за кордоном – 2018», профорієнтаційний захід «Професія твоєї мрії» для учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти району, який відбувався на базі Богодухівського ліцею №3 і проводився спільно з Харківським обласним центром зайнятості та Богодухівським районним центром зайнятості. Класний керівник 11 класу Коляда Т.А. провела разом з учнями гру-квест «Мандрівка у світ професій» для учнів початкових класів.

В цьому році команда Гутянської школи (керівник Шутка Є.В.) представляла Богодухівський район у І обласному Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

Команда ДЮП «Вогнегасники» (керівник педагог-організатор Любчич О.В.) посіла ІІІ місце на районному фестивалі дружин юних пожежників.

Учні школи є постійними учасниками предметних конкурсів. Так вже 5 років учні беруть участь у Всеукраїнській грі «Соняшник» і мають досить високі результати, в цьому навчальному році учень 5 класу Кучков Антон отримав диплом І ступеня Всеукраїнського рівня.

 

Виховна робота.

У ІІ семестрі 2017/2018 навчального року педагогічний колектив працював над реалізацією основних напрямів розвитку освіти у 21 столітті, викладених у Національній  доктрині розвитку освіти, законів України « Про загальну середню освіту» та «Про освіту», Концепції національно-патріотичного виховання молоді, Державній програмі педагогічної освіти батьків « Сім’я і діти», Концепції превентивного виховання дітей і молоді, Основних орієнтирах виховання учнів 1-11 кл. та інших нормативно-правових документах про школу й виховання.                                                                                                            

            Виховна тема школи – «Вдосконалення форм і шляхів роботи з  учнівським колективом – пріоритетний напрямок громадянського становлення учня». Виходячи з теми та реалізуючи основну виховну мету, класні колективи працювали за такими напрямками: формування ціннісного ставлення до держави, суспільства, до себе (5, 9-11кл.), формування ціннісного ставлення до себе, сім’ї, людини, родини (1-4, 6-8 кл.). Проблеми, що стояли перед класними керівниками, стосувалися згуртування дитячого колективу, формування активної громадянської позиції учня, формування творчої особистості, розвитку її здібностей, формування творчого потенціалу морально цілісної особистості, аналізу та діагностики у роботі класного керівника, інтерактивних форм й методів роботи.  Їх вирішення грунтувалося на реалізації ідеї комплексного підходу до виховного процесу.

          Протягом ІІ семестру були вивчені й проаналізовані такі напрямки роботи: профорієнтаційне виховання (наказ від 29.01.2018 № 11), стан національно-патріотичного виховання в школі (наказ від 05.03. 2018 № 25), робота школи з естетичного виховання (наказ від 22.03. 2018 № 29), результати роботи школи з християнської етики (наказ від 11.04. 2018 № 45), робота з батьками (виступ й обговорення на нараді класних керівників), рівень активності й самореалізації учнів у спільній й індивідуальній діяльності (матеріали реалізації загальношкільного проекту «Від участі – до перемоги»), запобігання дитячого травматизму (наказ від 31.05.2018 № 81), робота школи із соціального захисту дітей (наказ від 01.06. 2018 № 83).

           Методичне об’єднання класних керівників у ІІ семестрі 2017/2018 навчального року  вирішувало такі методичні проблеми: «Роль класного

керівника у формуванні морально-етичного простору» (протокол від 27.02.2018 № 3), «Виховна система школи й класу – сучасний підхід до виховання» (протокол від 27.02.2018  № 3), «Шляхи підвищення якості виховного процесу в новому навчальному році» (протокол від 29.05.2018 № 4).

              Методичне об’єднання класних керівників працювало над вдосконаленням своєї роботи, сприяло професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулювало творчість класного керівника, підвищувало його роль і авторитет. Велику увагу було приділено втіленню в діяльність класного керівника інноваційних технологій. У ІІ семестрі класні керівники школи ділилися досвідом роботи на рівні школи. Були презентовані виховні творчі доробки, спрямовані на реалізацію національно-патріотичного виховання шляхом вивчення історії  та традицій рідного селища, - «Запрошуємо Миколая на гостину» - Церковна Г. Ю., «Та прийдуть до тебе три празники в гості» - Кондратенко О. В.  Вирішуючи профорієнтаційні проблеми учнівського колективу, класний керівник 11 класу Коляда Т. А. провела відкриту гру-квест «Містечко майстрів». Класний керівник 2 класу Любчич Н. М. підготувала чудове родинне свято «З родини йде життя людини». На високому рівні, із залученням батьків до участі, що є сьогодні дуже актуальним, класний керівник 1 класу Кісіль І. П. провела квест «Прощавай, букварику!». Цікавим для учнів 4 класу та присутніх було свято «Прощавай, початкова школо!», підготовлене Церковною Г. Ю. Всі класні керівники протягом року працювали над реалізацією загальношкільного проекту  «Від участі – до перемоги».

             Своїм досвідом і доробками всі класні керівники поділилися у ході підготовки й засідання педагогічної ради « Роль сім’ї  і школи у вихованні підростаючого покоління» (протокол від 29.03. 2018 № 2).

             Фахову майстерність класні керівники підвищують під час постійно діючого семінару « Класний керівник в системі виховання «Я - Особистість». Цьому сприяв практикум «Нестандартні форми виховної роботи як засіб розвитку творчої активності учнів» та творче обговорення виховної проблеми «Роль класного керівника у формуванні особистості школяра».

           У ІІ семестрі цього  навчального  року учні школи брали участь у багатьох районних заходах, зокрема у КВК, конкурсі пожежних дружин, у військово-патріотичній грі «Джура», у спортивних та творчих конкурсах різного рівня. За творчі конкурси у ІІ семестрі учнів одержали 83 нагороди й відзнаки.

           Контроль за станом виховної роботи здійснювався у формі наказів, індивідуальних бесід, обговорень на нарадах різних рівнів, на засіданні методичного об’єднання. У  2017/2018 навчальному році було видано 56 наказів з питань виховної роботи.

           Шостий рік педагогічний колектив працював над вдосконаленням і реалізацією виховної системи Гутянської загальноосвітньої школи « Я – Особистість». Для підведення підсумків роботи та моніторингу виховного процесу класні керівники й учнівське самоврядування користуються критеріями, які були прийняті на засіданні педагогічної ради ще у 2012/2013 навчальному році і продовжують діяти й вдосконалюватися в ході реалізації проекту «Від участі – до перемоги» у цьому навчальному році. Згідно з ними

проведено рейтинг життєдіяльності 1-11 класів у ІІ семестрі 2017/2018 навчального року та моніторинг за навчальний рік.

         Члени методичного об’єднання Дем’яненко Л. П., Комишанська Ю. М., Кісіль І. П., Любчич Н. М., Церковна Г. Ю., Ткаченко М. М., Шестопалова Ю. В., Шутка Є. В., Коляда Т. А.  ділилися досвідом своєї роботи, розмістивши розробки й сценарії заходів з проблем виховання на сайтах освітніх методичних порталів .

        Згідно Положень і Умов проведення  конкурсів та змагань у школі пройшли відповідні виховні й спортивні заходи, результати яких подані в узагальнюючих наказах та інформаційних повідомленнях.

         Формуючи ціннісне ставлення учнів до себе, у школі здійснювалося правове й превентивне виховання. У 2017/2018 навчальному році на внутрішкільному контролі перебуває один учень (Калашніков К.) та три сім’ї

(Бражнік В.М., Гайдарова Е. В., Калашнікова І. Г.). За ними закріплені громадські вихователі, спланована  й проведена індивідуальна робота, про що свідчать звіти, подані класними керівниками. Із звітів можна зробити висновок, що у сім’ях значних проблем немає, певні позитивні зрушення помічені. Великої уваги потребувала сім’я Калашнікових Кирила та Георгія, учнів 2 й 7 класів, та і їх поведінка була під постійним контролем школи й районних служб, що займаються питаннями сім’ї й дітей. Проблеми превентивного й правового виховання розглянуті на класних й загальношкільних батьківських зборах (протоколи за листопад та від 03.12. 2017 № 1), засіданнях батьківського комітету (протоколи від 03.12. 2017 № 2, від 25.09. 2017 № 1, від 11.03. 2018 № 4) та Ради профілактики злочинності (протоколи № 1-7 протягом року). Працівники районних служб з питань превентивного та правового виховання – часті гості школи. Ними проведені колективні та індивідуальні зустрічі й бесіди, прочитані доповіді з питань запобігання бездоглядності учнів, попередження правопорушень серед дітей, надана методична допомога щодо впровадження інклюзивної освіти (візитаційна книга).

          Багато уваги протягом семестру приділялося безпеці життєдіяльності учнів. Питання покращення роботи  цього напрямку розглядалося на нарадах при директору школи та заступнику директора з виховної роботи, на класних

та загальношкільних батьківських зборах. Класні керівники 1-11 класів постійно проводять профілактичні бесіди, про що свідчать записи у класних журналах, учнівських щоденниках та індивідуальних пам’ятках для учнів та батьків. Це питання узагальнене у наказі від 31.05.2018 № 81.

         Здійснюючи екологічне виховання та формуючи ціннісне ставлення до природи, школярі 1-11 класів взяли активну участь у двомісячнику «За чисте довкілля». Це були активні практичні форми роботи, що стали прикладом для наслідування. Крім цього, члени шкільного лісництва стали активними учасниками обласного зльоту шкільних лісництв (Шутка Є. В.). Заслуговує уваги виступ шкільної агітбригади «Бережімо планету!» (Любчич О. В.).

         Формуючи ціннісне ставлення до мистецтва та здійснюючи естетичне виховання, проведено  свята, присвячені Дню святого Валентина та 8 Березня

(Любчич О. В.). Конкурси, свята, виставки сприяли розвитку й зростанню творчих обдарувань учнів. За результатами участі учнів школи у районних

етапах конкурсів школа визнана однією з кращих. У 2017/2018 навчальному році 150 учнів відзначені як кращі у районних етапах конкурсів. Розвиток творчих обдарувань учнів також здійснюється шляхом залучення дітей до роботи у гуртках. З об’єктивних причин у школі гуртки не працюють, але учні мають змогу розвиватися як особистості, беручи участь у роботі гуртків та спортивних секцій Богодухівського ЦДЮТ, Богодухівських спортивної та музикальної шкіл, Будинку культури  селища Гути, Губарівського сільського клубу. Найбільше таких дітей у 1, 5, 6 та 10 класах ( Кісіль І. П., Комишанська Ю. М., Малиш Н. Г.,  Кондратенко О. В.). Учні 8 класу (керівник Шутка Є. В.) – члени гуртка «Пролісок» Богодухівського ДЦЮТ- активні учасники й переможці районних і обласних конкурсів. Але недоліком є те, що у школі відсутня система роботи із залучення дітей до художньої самодіяльності, немає постійної роботи з учнями, які не мають можливості відвідувати гуртки.

          У школі працюють дитячі організації. У цьому навчальному році «Шкільне містечко», що об’єднувало учнів 5-11 класів, реорганізоване в одне учнівське об’єднання. Крім того, учні старших класів об’єднані у загони ЮІР та ДЮП (педагог - організатор Любчич О. В.).         

          У 2017/ 2018 навчальному році на належному рівні здійснювалася робота з батьківською громадськістю. Активно співпрацюють із батьками учнів класні керівники   Кісіль І. П., Любчич Н. М., Комишанська Ю. М., Шутка Є. В., Малиш Н. Г. Слід зазначити, що класні керівники  Комишанська Ю. М., Шестопалова Ю. В., Церковна Г. Ю. багато уваги приділяють сім’ям, що опинилися у скрутній ситуації, та учням, чиї батьки не завжди достатньо займаються  вихованням своїх дітей. Щоб активізувати цю роботу, адміністрація школи тісно співпрацює із психологічною службою відділу освіти, відділом сім’ї та молоді,  кримінальною міліцією в справах дітей, виконкомом селищної ради.  У цьому навчальному році активізувалася робота батьківського комітету школи (голова Євченко С. В.). Члени батьківського комітету брали активну участь у організації й проведенні загальношкільних батьківських зборів, засідань батьківського комітету, в проведенні поточного ремонту, у вирішенні нагальних шкільних проблем. Уся документація про діяльність

Форма входу
Пошук
Календар
«  Травень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Друзі сайту
Годинник
asher studio© 2019Сайт управляється системою uCoz